Hoe gaat Echo Events om met je persoonsgegevens?

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee men jou kan identificeren: je naam, je adres, je telefoonnummer, je e-mailadres …

Heeft Echo Events jouw persoonsgegevens nodig?

Echo Events heeft in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens nodig. We willen je immers een efficiënte dienstverlening bieden hiervoor hebben we dus nood aan deze gegevens.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Om je te informeren via, e-mail, sms en sociale media om het verdere verloop van onze dienstverlening te bespreken.

Zijn je persoonsgegevens bij Echo Events in goede handen?

Ja. Via een gedragscode verbindt het Echo Events personeel zich ertoe om discreet met je gegevens om te gaan, het beroepsgeheim na te leven, je persoonsgegevens enkel te gebruiken voor het verloop van een vlotte dienstverlening te garanderen en om de wet (onder andere de wet op de privacy) na te leven. Vanzelfsprekend volgen we de regels van de “Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming” (GDPR). De toegang tot je persoonsgegevens wordt informatica-technisch beveiligd en zoveel mogelijk beperkt tot enkel die personen die ze ook echt nodig hebben. Je persoonsgegevens worden veilig bewaard. Echo Events neemt technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig de Europese regels om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te garanderen.
Je persoonsgegevens zijn dus in goede handen bij Echo Events!

ONS ENGAGEMENT

 • Als we je bijkomende persoonsgegevens vragen, leggen we je uit waarom we die nodig hebben en hoe we die verwerken. We verzamelen enkel die gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening.
 • We doen de nodige inspanningen om zo correct mogelijke persoonsgegevens te bewaren.
 • We houden je persoonsgegevens niet langer bij dan nodig. Gegevens die we niet meer nodig hebben, wissen we.
 • We geven je persoonsgegevens nooit door aan andere organisaties zonder jouw toestemming.
 • We blijven onze website beveiligen zodat je persoonsgegevens niet kunnen worden gestolen of verloren gaan.
 • We blijven de toegang tot je persoonsgegevens beperken tot nodige personen. Op jouw verzoek geven we je toegang tot alle persoonsgegevens die we over je hebben. Je kan deze gegevens ook corrigeren.
 • We volgen alle wetgeving rond privacy en veiligheid van informatie op en leven die na.
 • We informeren over de wijze waarop we omgaan met je persoonsgegevens.

Kan je jouw persoonsgegevens inkijken of verbeteren?

Je hebt wettelijk het recht om de persoonsgegevens die Echo Events over je bewaart, op te vragen en te verbeteren.

Als je vindt dat de verwerking van je gegevens indruist tegen de GDPR, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.